Site Overlay

Zing play hack bài ?? Thua sấp mặt…

10 thoughts on “Zing play hack bài ?? Thua sấp mặt…

  1. Ván thứ 2 đánh lỗi may vẫn thắng! Đúng ra đánh JQKA cơ xong 222 về sảnh 6 lá mới đúng! Đánh sảnh 6 lá trước khả năng bị bắt vẫn có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *