Site Overlay

YoYo No clothes playing at Monkey Bar

25 thoughts on “YoYo No clothes playing at Monkey Bar

  1. Yoyo đã quen mặc tả , bây giờ không mặc tả, nên khi chạy nhảy, cọ sát trực tiếp với sắt& dây cứng, không có tả bảo vệ nên yoyo bị đau, không phải Yoyo hư đâu Dady, yoyo muốn xem xem, sao mà bị đau dữ vậy ta, tội nghiệp Yoyo quá😍😍😍😍😍💝💝💝💝💝💝💝

  2. Nice birthday suit 🤣🤣, 5:08, 5:19 who needs to wear clean clothes? bar is for swinging and nothing else😵😵, YoYo dad was coughing, please take care of yourself. 💕💕🐵🐵💕💕👪👪

  3. Малыш Yoyo, любимая обезьянка 🙉🙊🙈💖💖💖💖💖💋💋💋💋💋💋🥰😂🤣😅😂🤣🥰😍🤩🤩😘😘🤣😅🥰

  4. He is like a child without a clothes on oh yoyo yoyo yoyo you are so cute.🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵

  5. Yoyo với đu dây thì khỏi phải có ý kiến 😁😁😁, yoyo quên hết đất trời, buồn buồn còn chạy đi phá quần áo đang phơi nữa, giống như một đứa trẻ con, khi vui quá hạnh phúc quá thì cười vang chạy nhảy phá phách lung tung, Yoyo à! Con phải nghe lời ba con nhe, nếu không sẻ bị phạt nha con😀😀😀😀😀, đùa chút thôi chứ ba yoyo thương yoyo quá sức, 💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *