Site Overlay

YOGA CHO MỌI NGƯỜI MASTER KAMAL PLANET YOGA Phần 15

5 thoughts on “YOGA CHO MỌI NGƯỜI MASTER KAMAL PLANET YOGA Phần 15

  1. Rất tuyệt vời tôi tập 58 phần của KAMAN .. 5:15 sáng VTc14 gần một năm .. đột nhiên Đài TH VCT14 thay đổi người dạy yoga khác rất tệ .. tôi thất vọng vô cùng ,, hy vong BBT tiếp tục phát sóng chương trình dạy yoga của KAMAN tiếp tục ,, rất cảm ơn ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *