Site Overlay

Yamaha R6 2018 giá bán 390 triệu đồng

38 thoughts on “Yamaha R6 2018 giá bán 390 triệu đồng

  1. 390tr bên thái nếu về Việt Nam giấy tờ chắc cũng gần 500tr để tiền đó mua r1 củ còn ngon hơn

  2. Thuế gì đó của VN thì mấy con dưới 700-800cc gì đó sẽ bị đánh thuế cao hơn mấy con trên 700-800cc mình có đọc qua nhớ mang máng là vậy. Nghe đâu con này về VN tính luôn cả thuế phí lăn bánh là trên dưới 500tr. Giá đo thì chọn mua mấy con 1000cc sẽ khả dĩ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *