Xúc cá lia thia đồng làm bọt vào mùa mưa – Cá chọi – MacropodusinaeBốn chú cháu rủ nhau đi xúc cá lia thia đồng về nuôi, cá lia thia nhiều nơi còn gọi là cá chọi(Macropodusinae) cá betta. Vào mùa mưa cá lia thia làm bọt rất…

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://tim2lead.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply