Site Overlay

Xử lý sự cố iPhone bị kẹt ở chế độ tai nghe

26 thoughts on “Xử lý sự cố iPhone bị kẹt ở chế độ tai nghe

  1. Hay quá mình làm được rồi chỉ cần chuyển chế độ máy bay r lấy bông tăm làm sặc jack cấm rồi mở lại chế độ bthuong la ok

  2. Cảm ơn anh nhiều lắm lắm.. thử mãi nhiều cách nhưng chỉ vô xem video của a xem cách bật chế độ máy bay cái vài phút xong là được lun

  3. Cho mình hỏi chút. Lúc gọi cho máy khác. Dùng loa ngoài thì hiện chế độ chuông. Nhg tắt loa ngoài thì vẫn bị tay nghe 🙁 điên quá. Thử hết các thứ r ạ

  4. Cảm ơn ad, mình đã làm nhiều cách nhưng không được, đổi lại biện pháp cuối cùng đã bật máy bay sau một hồi mở nhạc lên thì có âm thanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *