Site Overlay

Xử lý lỗi #Name hàm tính khối lượng khi lỡ lưu file GXD dạng .xlsx hoặc khi bị lỗi file mất hàmXử lý lỗi #Name hàm tính khối lượng khi lỡ lưu file GXD dạng .xlsx hoặc khi bị lỗi file mất hàm.
– Khi bạn lưu file dạng Excel Workbook (.xlsx), phần mềm Excel sẽ hiện 1 thông báo bằng tiếng Anh: Bạn có muốn giải phóng (free) toàn bộ các hàm VBA trong file không. Bởi vì dạng .xlsx không cho phép lưu các hàm đó cùng.
– Nếu bạn chọn Yes và lưu file, thì file đó lưu lại với các số liệu bạn nhập vào, còn 1 số hàm VBA cần thiết cho tính khối lượng, dự toán nó sẽ xóa bỏ. Khi đó nếu đóng file lại và hôm sau mở ra làm tiếp bạn sẽ thấy báo lỗi #Name, tức là các hàm bị xóa, Excel không hiểu về tên hàm đó nữa.
– Vì thế, nếu không muốn phải khắc phục như video này, tốt nhất là bạn chú ý ngay từ đầu: Lưu file dạng .xlsm hoặc .xls. KHÔNG lưu file dạng .xlsx. Dùng nút Lưu file dự toán trên phần mềm GXD ấy (Dự toán GXD, Dự thầu GXD, QLCL GXD, Quyết toán GXD).

Để đăng ký học nghiệp vụ xây dựng mời bạn liên hệ MsThu An 0975.381.900..

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

1 thought on “Xử lý lỗi #Name hàm tính khối lượng khi lỡ lưu file GXD dạng .xlsx hoặc khi bị lỗi file mất hàm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *