Site Overlay

Xem vảy gà ĐỘC hay nhất của người xưa truyền lại

23 thoughts on “Xem vảy gà ĐỘC hay nhất của người xưa truyền lại

  1. Mình có Con gà xám chân xanh 3 hang vẩy ai can liên he 0375492127 minh quay Cho xem nó mới 4thang tuổi ak

  2. Gà cựa sắt cả 2 chân đều có yểm nguyệt,nhật thới .nhưng lại có vảy đâu đầu thì đá giỏi k các sư kê chỉ giáo e với

  3. ae cho minh hoi cái… ga cua mình chân có 7 vảy từ dưới lên, loại vảy giong Hinh vảy phủ địa ấy. co choi đi ko z.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *