Site Overlay

VTC14_Người bệnh ung thư gan có thể được miễn phí thuốc chữa bệnh(Truyền hình VTC14) – Người bệnh ung thư gan có thể được miễn phí thuốc chữa bệnh
Bộ Y tế cho biết, một chương trình hỗ trợ chi trả 100% thuốc điều trị ung thư gan thế hệ mới – điều trị nhắm đích, với chi phí điều trị mỗi ngày trên 1 triệu đồng/bệnh nhân, đang được Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Y tế, nhà cung cấp thuốc bàn thảo, sớm có thuốc cung cấp cho bệnh nhân.

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/lam-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *