Site Overlay

(VTC14)_Kiến trúc nhà cho mùa Đông lạnh ở Cao Bằng(VTC14) – Cao Bằng là một tỉnh miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng không khí lạnh rõ rệt nhất vào mùa đông. Người dân ở vùng phân bố chủ yếu là người Tày, Nùng và Kinh đã có những cách thức xây dựng nhà ở từ xa xưa với những bố trí vật liệu và không gian để đáp ứng được điều kiện sống khắc nghiệt.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tim2lead.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *