Home » VTC14_13.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

VTC14_13.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn(Truyền hình VTC14) – Ban Quản lý dự án An toàn giao thông (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc…

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tim2lead.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *