VTC14 | Thiết bị công nghệ giúp trẻ sinh non lớn nhanh(VTC14) – Bên cạnh những thiết bị hỗ trợ phổ biến như lồng ấp, thì 1 thiết bị có tên Pea Pod cũng được sử dụng để giúp trẻ sinh non lớn nhanh…

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://tim2lead.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply