Site Overlay

Võ Cổ Truyền

21 thoughts on “Võ Cổ Truyền

  1. Đúng là môn võ cổ truyền
    Tuy bậy h có nhìu môn võ khác nhưng đối với mình vẵn thích môn võ thuyền thống

  2. 36 động tàc có gí to tàc chư tao cũng học thuộc đựơc mời có 33 động tàc thôi bây giờ hơi quên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *