Site Overlay

[Vietsub] OBS Entertainment News 1.5.2013 – Secretly Greatly Showcase

28 thoughts on “[Vietsub] OBS Entertainment News 1.5.2013 – Secretly Greatly Showcase

  1. Năm 2012, đất nước Hàn Quốc rơi vào hội chứng Kim Soo Hyun…. King Lee Hwon….
    Năm 2014, lại một lần nữa hội chứng Kim Soo Hyun bùn nổ, k chỉ ở Hàn Quốc mà cả Châu Á…Người ngoài hành tinh Do Min Joon, Do Manager, Do Min Joo shiiii….. ^_^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *