Site Overlay

[VIETSUB] Những cảnh bị CẮT của Tây Du Kí: Mối Tình Ngoại Truyện 2

20 thoughts on “[VIETSUB] Những cảnh bị CẮT của Tây Du Kí: Mối Tình Ngoại Truyện 2

  1. Khi bạn coi phần bị cut nhưng não chỉ hoạt động mạnh để suy xét xem thể loại công thụ gì 😑😑😑

  2. tui hiểu vì sao nóa bị cắt rùi😂😂😂 vi diệu vãi xuyên không cơ đấy😂😂😂 trong 3 giây mà xem hết tdk, thật vi diệu

  3. Ngộ Không công Đường Đường Thụ =))) Miệng Ngộ Không nói ghét chứ lúc nào cũng ân cần :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *