Site Overlay

Vài mẹo nhỏ phân biệt điện thoại thật và đồ nhái, dựng

12 thoughts on “Vài mẹo nhỏ phân biệt điện thoại thật và đồ nhái, dựng

  1. nếu muốn yên tâm hơn thì chúng ta nên mua hàng ở những của hàng quy tính chẳng hạng như thế giới di động. hay là maxmobile. hay di động thông minh. đồ đó z thì chúng ta sẽ yên tam hơn một chuc. ít bị rủi ro hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *