Site Overlay

Vài lời về chuyện nói tục

5 thoughts on “Vài lời về chuyện nói tục

  1. Nhu Lisa Pham co cau noi bat hu "bac ho chi minh uong mau kinh ", giao su hoang chi bao sau hon 50 nam nghien cuu cung nhat tri ve diem nay voi Lisa Pham

  2. Trời, ai mà phí tiền quá … mướn một người đọc tin tức mà đọc cũng khong xong. Lạm phí nhân tài. Cũng chẳng khác gì bọn CS, khong thực dụng người có tài đọc tin tức. Người VN chúng ta … cá mè một lứa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *