Site Overlay

USB DVB-T2 Pad TV HD809 không nhận thiết bị và cách khắc phục P1

1 thought on “USB DVB-T2 Pad TV HD809 không nhận thiết bị và cách khắc phục P1

  1. Mình cũng có 1 cái giống anh mà không dùng được. Nếu anh download được file apk thì cho mình xin đường dẫn nhé. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *