Site Overlay

Ứng dụng hỗ trợ bán hàng Livestream hàng đầu – Miễn PhíÚng dụng cho phép các bạn bán hàng, các shop bán hàng bằng hình thức Livestream có thể quản lý được các comment, quản ly đặt hàng, tắt thông báo, tắt chat với các khách phá rối.

– Có thể tích hợp vận chuyển.
– Có thể lọc số điện thoại trong comment
– Có thể tìm sản phẩm và người đặt nhanh.
– Lưu trữ thông tin khách đặt hàng.
– Quản lý đơn hàng

====
Tải trên google chrome store – đăng ky và sử dụng
Link tải:
Tên trên chrome ext store: Phần mềm Livestream
===

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

1 thought on “Ứng dụng hỗ trợ bán hàng Livestream hàng đầu – Miễn Phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *