Site Overlay

Tự học excel cơ bản cấp tốc qua 15 chuyên đề FULL KHÔNG CHE (127 phút)Tự học excel cơ bản cấp tốc qua 15 chuyên đề trong 127 phút full
▷ Download file Excel thực hành:
00:01 00. Mục lục
01:16 01. Ribbon trong Excel
03:51 02. Thao tác với bảng tính trong Excel
13:35 03. Các thành phần của bảng tính Excel
19:25 04. Nhập dữ liệu
36:03 05. Nhập công thức
43:27 06. Các kiểu dữ liệu trong Excel
50:53 07. Các hàm xử lý dữ liệu ngày tháng, thời gian trong Excel
56:28 08. Lọc dữ liệu bằng AutoFilter trong Excel
01:02:03 09. Hàm trong Excel
01:31:28 10. Nhóm hàm tra cứu trong Excel
01:43:20 11. Nhóm hàm thống kê trong Excel
01:57:49 12. Pivot Table trong Excel
02:00:19 13. Vẽ đồ thị trong Excel
02:01:29 14. In ấn trong Excel
02:03:12 15. Định dạng dữ liệu theo điều kiện

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi Nguyễn Đức Thanh
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Facebook Group:
▷ Download file Excel thực hành:

00:01 00. Mục lục
01:16 01. Ribbon trong Excel
03:51 02. Thao tác với bảng tính trong Excel
13:35 03. Các thành phần của bảng tính Excel
19:25 04. Nhập dữ liệu
36:03 05. Nhập công thức
43:27 06. Các kiểu dữ liệu trong Excel
50:53 07. Các hàm xử lý dữ liệu ngày tháng, thời gian trong Excel
56:28 08. Lọc dữ liệu bằng AutoFilter trong Excel
01:02:03 09. Hàm trong Excel
01:31:28 10. Nhóm hàm tra cứu trong Excel
01:43:20 11. Nhóm hàm thống kê trong Excel
01:57:49 12. Pivot Table trong Excel
02:00:19 13. Vẽ đồ thị trong Excel
02:01:29 14. In ấn trong Excel
02:03:12 15. Định dạng dữ liệu theo điều kiện

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

21 thoughts on “Tự học excel cơ bản cấp tốc qua 15 chuyên đề FULL KHÔNG CHE (127 phút)

  1. cảm ơn thầy nhiều lắm ạ! Rất hữu ích và dễ hiểu. Giọng thầy siêu hay, tiếng Anh phát âm chuẩn cực luôn! thích quá <3

  2. thầy cho mình hỏi giúp, chẳng hạn trong 1 bảng kê hàng nhập của nhiều ncc , nhiều mã hàng, mua và nhập vào nhiều lần, khi ta làm lai 1 sheet khác chỉ cần lọc lại 1 mã, để chạy tiền bằng sumifs chẳng hạn, e chỉ lọc bằng điều kiện và dùng remove duplicates, làm như thế khi bảng kê ta muon đổ thêm dữ kiện nhập vao,t hì bảng làm cua ta coi như hết tác dụng, thầy co cách nào giúp de cho lọc nó có thể chạy tự động lấy hết duoc khong, tks

  3. Hay quá. Chuẩn bị chu đáo ghê. Mà m đang xài excel 2013, cứ sợ sẽ bị thua thiệt hạn chế 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *