Site Overlay

[TTĐDCB] – Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày và cho người bệnh ăn

18 thoughts on “[TTĐDCB] – Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày và cho người bệnh ăn

  1. 9:16 Tôi đã xác định được ông nghe vào trong dạ dày rồi :)). Cho hẳn ống nghe vào dd là hơi căng nha :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *