Site Overlay

[Truyện đọc] Những tấm lòng cao cả_P7

3 thoughts on “[Truyện đọc] Những tấm lòng cao cả_P7

  1. Mình đoán người đọc bộ truyện này cũng là người rất yêu thích tác phẩm phải không? Tuy có 1 video đọc hơi gấp nhưng nói chung tổng thể bộ 8 phần người đọc có sự say mê, nhập tâm, âm nhạc cảm xúc. Cám ơn người đọc truyện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *