Site Overlay

Trên tay mở hộp bộ truyện HARRY POTTER (bộ 8 cuốn)

19 thoughts on “Trên tay mở hộp bộ truyện HARRY POTTER (bộ 8 cuốn)

  1. Phần 8 là theo thể loại kịch nha mọi người . Nhiều người đọc sẽ ko hiểu đâu , bởi vì nó có tới 91% là lời thoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *