Site Overlay

Trần Khánh Dư – Một võ tướng lắm tài nhiều tật, công tội khó phân | Nhân vật lịch sửNhân vật lịch sử hôm nay xin giới thiệu đến quý vị một nhân vật mà lắm tài nhiều tật, công tội khó phân,

Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, là một chính khách, nhà quân sự Đại Việt dưới triều đại nhà Trần, lập chiến công trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, nhưng Trần Khánh Dư từng mắc tội thông dâm, lợi dụng chức quyền để buôn bán.

Ông nổi bật với việc giữ chức Phó đô tướng quân trong kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần 2 và 3, tiêu diệt đoàn thuyền lương quân Nguyên ở Vân Đồn năm 1288, tham gia chinh phục Chiêm Thành năm 1312, nhưng ông cũng bị sử sách phê phán vì tính tham lam, thô bỉ thể hiện qua câu nói vào năm 1296, khi trả lời Trần Anh Tông: “Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ?”.

#thegioiphang #trankhanhdu #nhanvatlichsu

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/giai-tri

1 thought on “Trần Khánh Dư – Một võ tướng lắm tài nhiều tật, công tội khó phân | Nhân vật lịch sử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *