Site Overlay

Tính toán tải trọng gió động – Bảng tính excel – AsiaPTiLink tải File Bảng tính:

Link khóa học “Lập trình VBA bảng tính Excel”:
Link khóa học “Lập trình phần tử hữu hạn”:

1.Mô tả bảng tính:
Bảng tính tải trọng gió theo TCVN 2737:1995 và TCXD 229:1999. Bảng tính được lập trình VBA để tự động lấy kết quả phân tích dao động từ mô hình etabs, đưa vào tính toán để có được giá trị lực tác dụng của gió động và gió tĩnh tác dụng lên công trình.

2.Ý nghĩa:
Tăng tốc độ và độ chính xác cho việc tính toán tải trọng gió tác dụng vào công trình cho các kỹ sư thiết kế kết cấu. Chỉ cần vài thao tác là sẽ nhận được kết quả gió động, gió tĩnh để nhập vào mô hình etabs.
Giúp các bạn sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng hiểu sơ bộ về cách tính tải trọng gió lên công trình theo tiêu chuẩn Việt Nam.

3.Bản quyền
Bảng tính được sử dụng 6 tháng kể từ lúc kích hoạt license dùng thử và tối đa là ngày 01/06/2020.

4.Hướng dẫn sử dụng:
– Bước 1: Chọn đơn vị trong mô hình etabs là ‘Metric SI Default” và Copy các bảng dữ liệu file kết quả dạng bảng excel xuất ra từ mô hình etabs như: Diaphragm Center of Mass Displacements, Modal Participating Mass Ratios, Centers of Mass and Rigidity vào các sheets của bảng tính mang tên tương ứng.

– Bước 2: Vào sheet “Tải trọng gió” nhập các dữ liệu đầu vào, là các ô được tô màu xanh và chữ đen. Sau đó nhấn các nút được mô tả như sau để tính toán và nhận kết quả:
• Run one mode: Tính gió động cho 1 mode tùy chọn bất kỳ, chọn mode dao động cần tính toán rồi nhấn OK.
• Run several Mode: Tính gió động cho nhiều mode, chọn số lượng mode cần tính toán rồi nhấn OK.
• View one mode: Xem kết quả gió động của một mode bất kỳ sau khi đã tính gió động cho nhiều mode, chọn mode dao động cần xem kết quả rồi nhấn OK.
Khi dùng “Run several Mode”, bảng tính sẽ tự động tổng hợp lại tất các các giá trị gió động của từng mode và đưa vào bảng tổng hợp theo hướng mũi tên màu xanh ngay trong sheet “Tải trọng gió”.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
– Hotline tư vấn: 0934 02 06 77
– Email: support@asiapti.org
– Website:
– Facebook:

#duungluc #asiapti #tinhgiodong

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

1 thought on “Tính toán tải trọng gió động – Bảng tính excel – AsiaPTi

  1. Tại sao mình ko tổng hợp các tải gió lại thành GDx GDy GTx GTy thôi mà phải chia ra nhiều như vậy? Nếu nhiều vậy thì lúc làm tổ hợp U1 U2 … thì nhập biết bao giờ cho xong vậy bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *