Site Overlay

[Tin Tức][11/9/2017] Vương Tuấn Khải mặc quân phục đi tập huấn quân sự

9 thoughts on “[Tin Tức][11/9/2017] Vương Tuấn Khải mặc quân phục đi tập huấn quân sự

  1. Trời ơi ad tui, đi rồi ở nhà TBG ai lo đây.Mà sắp tới sinh nhật rồi phải làm sao.. Lần này đi chắc sẽ vất vã lắm, mong ad sẽ khỏe mạnh mà quay về… Khải ca à phải về sớm nha…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *