Site Overlay

TIN HOA KỲ 17/5/2019: ÔNG WILLIAM BAR Tuyên Bố sẽ Điều Tra CLINTON Để “TRA THU” Cho T.T DONALD TRUMP

7 thoughts on “TIN HOA KỲ 17/5/2019: ÔNG WILLIAM BAR Tuyên Bố sẽ Điều Tra CLINTON Để “TRA THU” Cho T.T DONALD TRUMP

  1. TIN HOA KỲ 16/4/2019: ÔNG WILLIAM BAR Tuyên Bố sẽ Điều Tra CLINTON Để "TRA THU" Cho T.T DONALD TRUMP

  2. Thằng cha Clinton nó thề trước Quốc hội luôn Rốt cuộc là nó thề dóc láo, Còn tao báo chí hỏi tao muốn nói sao Kệ mẹ tao

  3. A👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👍🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️🎖🎖🎖🎖🎖🎖🎖

  4. Dam dan chu nay dung la nguuuu qua!!neu ong William noi dai su that thi ong Muller da len tieng roi
    Dung la lu suc sanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *