Site Overlay

TIN HOA KỲ 17/5/2019: ÔNG WILLIAM BAR SẼ ĐIỀU TRA FBI VÌ TÔI. CAO BUÔ.C T.T TRUMP THÔNG ĐỒNG VỚI NGA

14 thoughts on “TIN HOA KỲ 17/5/2019: ÔNG WILLIAM BAR SẼ ĐIỀU TRA FBI VÌ TÔI. CAO BUÔ.C T.T TRUMP THÔNG ĐỒNG VỚI NGA

  1. TIN HOA KỲ 11/4/2019: ÔNG WILLIAM BAR SẼ ĐIỀU TRA FBI VÌ TÔ.I CÁO BUỘC T.T TRUMP THÔNG ĐỒNG VỚI NGA

  2. Tụi bây sáng mắt chưa ? Làm ơn tập đưa tin trung thực dùm đi , làm ơn học TS Nguyen XUÂN Nghiã làm người tử tế đi ,để người gốc Việt đàng hoàng khg còn gọi tên là TRUYỀN THÔNG THỔ TẨ nửa thanks

  3. dang cong hoa nen ra to bao de noi len het su that de cho dam dan chu ca chon nay im mieng di Tui dan chu nay deu la lu ban nuoc toi ban nuoc thi rat nang phai cho chung ngoi tu suot doi

  4. thang obama ,mu pelosi ,mu hillary se phai vo tu them thang muller nua Nu ko co TT Trump thi bon nay no ban nuoc cho tau khua vi vay phai cho chung no vo tu het moi cong bang .

  5. mình đã cắt sbtn cả năm nay rồi cũng Đổ dũng Mai pl,sbtn chẳng những thổ tả mà còn bị kiết lỵ quá nặng , làm truyền thông mà deo vô tư, rồi đây nó sẽ bị ăn chuối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *