Site Overlay

TIỂU NƯƠNG TỬ NHÀ THỢ SĂN TẬP 8 (HOÀN ) – ĐIỀN VĂN, CỔ ĐẠI

11 thoughts on “TIỂU NƯƠNG TỬ NHÀ THỢ SĂN TẬP 8 (HOÀN ) – ĐIỀN VĂN, CỔ ĐẠI

  1. Truyện thật hay .. nam chính đúng chất đại tướng quân .. nữ chính dễ thương .. tuy không quá nhiều gay cấn nhưng không nhàm chán .. chắc sẽ phải nghe lại vài lần nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *