Site Overlay

THVL | Thế giới cổ tích – Tập 17: Vua Heo

50 thoughts on “THVL | Thế giới cổ tích – Tập 17: Vua Heo

  1. Lược bỏ quá nhiều chi tiết quan trọng trong bản gốc,lại còn chế tên nhân vật khác, sao không đổi luôn tựa đi,chẳng hay ho gì cả

  2. mình cũng bị thương nặng nề hơn tóc rối 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍔🍔🍔🍔🍔🍔🥘🥘🥘🥘🥘🥘🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🌮🌮🌮🌮🌮🌯🌯🌯🌯🎂🎂🎂🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍧🍧🍧🍨🍨🍾🍶🍶🍾🍷🍷🍷🍷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *