Site Overlay

THVL | Chuyện hôm nay: Biến động thị trường sầu riêng

21 thoughts on “THVL | Chuyện hôm nay: Biến động thị trường sầu riêng

  1. Sầu riêng dì mà toàn hái trái non rồi nhúng thuốc cho chín mua thì 80 ngàn 1kg mà mua về ăn lạt nhách ko béo ko ngọt chỗ nào cũng vậy

  2. tui tưởng giá rẻ nên mới ra chợ hỏi mua về nhà ăn, trời khi ra chợ thì giá quá mắc y chang năm ngoái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *