Site Overlay

Thủ Thuật Excel – Tạo ô tìm kiếm dữ liệu siêu tốc trong Excel

26 thoughts on “Thủ Thuật Excel – Tạo ô tìm kiếm dữ liệu siêu tốc trong Excel

 1. Private Sub txtCVdi_Change()
  Dim tbl As ListObject
  Set tbl = ActiveSheet.ListObjects("Bang")
  tbl.Range.AutoFilter 3, "*" & [B1] & "*", xlFilterValues
  tbl.Range.AutoFilter 4, "*" & [B1] & "*", xlFilterValues
  '3,4: STT cot can filter trong bang
  End Sub
  'Code filter trên 2 cột

 2. ActiveSheet.ListObjects(“bang”).Range.AutoFilter Field:=1, _
  Criteria1:=”*”&[D4]&”*”, Operator:=xlFilterValues
  cac ban dung code nay thu

 3. Rất hay, nhưng bạn ơi làm xong lưu lại, khi mở ra lại k nhập được dữ liệu vào ô tìm kiếm là sao nhỉ? cảm ơn nhiều.

 4. "ActiveSheet.ListObjects(""DC"").Range.AutoFilter Field:=1, _

  Criteria1:=""*"" & [b2] & ""*"", Operator:=xlFilterValues"
  Code của các bạn chưa làm được, mình đã mò làm được, cảm ơn admin

 5. code này chỉ lọc được trong 1 sheet, nếu có nhiều sheet thì sẽ ko lọc được, cũng khá bất tiện. :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *