Site Overlay

Thi đấu biểu diễn Zippo UnderGround quá đẳng cấp

3 thoughts on “Thi đấu biểu diễn Zippo UnderGround quá đẳng cấp

  1. Đẳng con cặc gì có một kiểu cứ xào qua xào lại. Hay là kiểu bật nắp ra quẹt mồi thuốc,, làm được nhiều kiểu đẹp mắt thì mới đẳng nhé. Như con cặc

  2. 2 thằng xàm Lồz cuối cùng ai thắng cách ₫ấu ntn tính điểm ra sao hay ntn ?
    Vô công rỗi nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *