Site Overlay

THẾ NÀO LÀ HÀNG BÃI THẾ NÀO LÀ HÀNG BỜ AMPLY PMA DENON 2000 IV SẢN XUẤT JAPAN

4 thoughts on “THẾ NÀO LÀ HÀNG BÃI THẾ NÀO LÀ HÀNG BỜ AMPLY PMA DENON 2000 IV SẢN XUẤT JAPAN

  1. 275W là công suất tiêu thụ điện nhé bác . Công suất thực ra loa chỉ khoảng 120w đổ lại thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *