Site Overlay

Tể Tướng Lưu Gù Tập 8 Thuyết minh Thu Hiền

27 thoughts on “Tể Tướng Lưu Gù Tập 8 Thuyết minh Thu Hiền

  1. làm người có lòng tốt quá thật thà quá sẽ bị người ta hại. nhưng vài lần bị hại mà không chết thì từ lòng tốt sẽ thành sấu thôi .bị kẻ đê tiện hại đến đường cùng thì con người sẽ tự khôn ra.tự rút ra kinh nghiệm thôi

  2. Lâu rồi xem lại vẫn thấy hay,ai cuối năm 218 còn xem k,ghé qua kênh em ủng hộ e tí các bác,e làm về chủ đề biển

  3. Mà công nhận càng nhìn Lưu phu nhân thì càng bị hớp hồn. Khoing những xinh mà có 1 cái nét duyên khiến ta bị hấp dẫn. Còn kinh hơn lực hút của trái đất nữa. <3

  4. Xem ức chế thằng Hòa Thân thật. Càn Long minh quân cái đéo gì, suốt ngày bị Hòa thân bơm. Lưu Dung thì K gặp thời.

  5. Người xưa đúng là ham danh, có nhiều tiền thế về hưu nghỉ ngơi phải tốt không? Vẫn còn thích làm quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *