Site Overlay

Tể Tướng Lưu Gù Tập 6 thuyết minh Ngọc Thạch

27 thoughts on “Tể Tướng Lưu Gù Tập 6 thuyết minh Ngọc Thạch

  1. Trương Thành chắc là đệ nhất gia nhân rồi :))) dám tròng xích xích cổ vua để dắt đi như dắt chó :))) sau lại còn dẫm người đuổi theo vua, bắt vua chui vào lều vịt :)))

  2. thằng Lý Tịnh ngu vãi cứt ra, thích ra vẻ ta đây nên cuối cùng bị Càn Long cho làm sư thật luôn, đáng đời

  3. Ngày xưa tham nhũng bị chém đầu còn ko sợ,ngày nay tham nhũng chỉ rút kinh nghiệm với đi tù vài năm thì bảo sao quan thời nay tham nhũng hơn cả hoà thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *