Site Overlay

Tể Tướng Lưu Gù Tập 4 – Thuyết minh Thu Hiền

27 thoughts on “Tể Tướng Lưu Gù Tập 4 – Thuyết minh Thu Hiền

  1. Đổi tên Lầu Xanh thành Lầu Thêu Thùa, giống vụ đổi Trạm thu phí thành Trạm thu giá nhỉ

  2. Tể tướng lưu gù,Tây du ký,tam quốc,thủy hử hồi bé xem ko hiểu ý nghĩa, giờ tìm lại xem mý hiểu ý nghĩa của phim

  3. Nhớ ngày xưa bé tí. Chiều chiều chăn trâu ra đồng. Oy tìm gốc cây mát nằm bật sờ mát phôn xem tể tướng lưu gù. Hay thật nhớ thời đó quá. Giờ thoáng cái đã già oy,râu mọc lên cả tuần chưa cạo. 😄😄😄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *