Site Overlay

Tể Tướng Lưu Gù Tập 11 Thuyết minh Thu Hiền

26 thoughts on “Tể Tướng Lưu Gù Tập 11 Thuyết minh Thu Hiền

  1. Thật sự thấy người đóng hòa thân quá hoàn hảo từ ánh mắt cử chỉ lời nói. Quá tuyệt vời . phim này quá chi là thâm nho.xem đi xem lại vẫn thấy hay

  2. Phim này ai cũng thích.. Tuy lịch sử ko thich hòa thân nhưng phem phim rất thick hòa thân hài hước

  3. Lưu gù làm đại thần đến lúc bệnt chết thọ 86t. Ns z m,n đã biết tầm quan trọng của ông

  4. Thời xưa làm gì có ngôn từ hiện đại như Bố, hoa hậu… nghe chuẩn ngôn từ ngày xưa vẫn đậm đà hơn

  5. Đi đến 1 thân 1 mình k trợ thủ k võ công thì nó thịt mẹ nó rồi. Phủ doãn phủ Thuận Thiên hàng chánh 5 phẩm nó thiếu gì người nó giết người giệt khẩu là xong đúng là phim

  6. Lưu DUng chơi quả kiện này liều quá, lỡ chẳng may tụi nó đánh chết thì lúc đó biết kêu ai?

  7. chơi khăm từ hoàng thượng đến vương gia rồi trung đường và tất cả các quan xong là gia nhân (vụ trương thành giả điên) nhưng mỗi vợ và bố vợ là ko dám cợt nhả!! hahahahaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *