Site Overlay

Tể Tướng Lưu Gù Tập 10 Thuyết minh Thu Hiền

39 thoughts on “Tể Tướng Lưu Gù Tập 10 Thuyết minh Thu Hiền

 1. Lời hoàng thượng như gạc mây đen toả ánh nắng mặt trời
  Nô tài nghe tự nhiên lòng thấy sáng hẳn ra😂😂😂
  Đúng là hoà thân

 2. phim này có chút vô lý là đi đâu Càn Long cũng mang theo Hòa Thân.. mặc dù bên cạnh luc đó ko thiếu các ái thần như A Quế . Phó Hằng,quyền lực còn hơn hòa thân chưa kể các vương thân – quốc thích vd như hoằng trú

 3. Lưu dung chính trực sống hết 4 đời vua.. Còn hoa thân chỉ sống hết 1 đời vua.. Đến đời con càn long còn cho lưu dung sử chảm hòa thân.. Ông muấn từ quan năm 80 tuổi còn ko dc đồng ý…

 4. hoàng thượng lập trường không vững.cũng không có chính kiến vững chắc .nên các quan tham mới rễ ràng lộng hành

 5. Đường Bảo Lương k nghe theo lưu gù, Lưu gù bảo tìm đc thì mặc quan phục vào gặp vua. Đằng này gặp thằng vớ vẩn, ấy vậy mà sau nó vẫn đc phục chức mới tài, đúng là Hoà Thân giỏi thật, vậy nhà Thanh mới lụi dần :))

 6. cứ như lưu dung một vị quan thanh liêm chính trực không như mấy vị quan khác chỉ ưa lịnh bợ ton hót muốn vua là một hôn quân

 7. 29 vạn quân Thanh bị đánh tan tác , bị bắt rồi được tha về nước . Về nước rồi sinh con đẻ cháu vậy mà đến nay còn dương oai diễu võ. Vua gì mà nham nhở thấy ghét.

 8. vua mới là tài. tiền vàng của Hòa Thân sau về Vua hết. Hòa Thân mang tiếng tham quan. còn Lưu Dung mang sức phục vụ Vua hiểu hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *