Site Overlay

Tế Công Châu Minh Tăng 1995 tập 1

28 thoughts on “Tế Công Châu Minh Tăng 1995 tập 1

 1. Phim và lòng tiếng y như ngày trước, năm 97 cứ 18h 45 la coi trên TV đến trang Sanyo, với bjh ác quy ,cứ máy ngày cho đi 10 cây số để nạp đầy vẻ đêm TV, ơi tuổi thơ dữ dội wa

 2. Đc xem lại phim này là tuyệt rồi. Phim lưu bá ôn của Huỳnh thiếu kỳ đóng từ p1-p9 xem đc có lần rồi tìm xem lại ko có lồng tiếng việt tiếc lắm luôn

 3. Hồ lô, ho lo Tế công, Tế công
  Hàn long la Hán chính là ngài
  Phụ lệnh ngọc hoàng xuống tran phu tro
  Giúp người tru yêu
  Giải độc tiêu
  Trừ ma giáng thế chính than ngài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *