Site Overlay

Tắt hoàn toàn quét virus trong Windowns DefenderBạn cảm thấy khó chịu với Windowns Defender mỗi khi bạn muốn cài một chương trình gì đó thì bị chặn.
Lý do đó là tính năng quét Real-time Protection
Đôi khi bạn tắt rồi nhưng nó vẫn tự kích hoạt.
Vậy làm thế nào để có thể tắt hoàn toàn tính năng này mời xem video.
Tắt Real-time Protection
Tắt Windown Update

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *