Site Overlay

TẬP LƯNG XÔ CÙNG sadik hadzovic | TẬP GYM CÙNG THẦN TƯỢNGTẬP GYM CÙNG THẦN TƯỢNG | sadik hadzovic back workout
_GYMER MUSIC_

MUSIC
1 Unknown Brain – MATAFAKA (feat. Marvin Divine) [NCS Release]
2 Dread Pitt – Pyro [NCS Release]
3 Energy 

_GYMER MUSIC_

_GYMER MUSIC_

Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình!
Chúc anh em nghe nhạc vui vẻ
Và đừng quên
Đăng ký kênh để xem những clip mới mỗi ngày!
subscribe :
LIKE and subscribe to watch the momentum clip every day.
Subscribe :
Thanks everyone.

_GYMER MUSIC_

© Thông báo bản quyền:

Chúng tôi làm những video này để khuyến khích mọi người và truyền cảm hứng cho họ để tập luyện tốt hơn. Chúng tôi không sở hữu các clip và nhạc chúng tôi sử dụng trong hầu hết các trường hợp. Sự hiểu biết của chúng tôi là tương quan với Fair Right Use, tuy nhiên với điều đó là mở để giải thích, nếu chủ sở hữu của các clip nội dung muốn chúng tôi để loại bỏ các video, chúng tôi không có vấn đề với điều đó . Hãy gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào tại vietanhgymer@gmail.com

_GYMER MUSIC_

© Copyright Notice:

We make these videos to motivate people and inspirate them for better workout. We do not own the clips and music we use in most cases. Our understanding is that it is in correlation to Fair Right Use, however given that it is open to interpretation, if any owners of the content clips would like us to remove the video, we have no problem with that and will do so as fast as possible. Please email us if you have any concerns at vietanhgymer@gmail.com

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://tim2lead.com/category/lam-dep/

5 thoughts on “TẬP LƯNG XÔ CÙNG sadik hadzovic | TẬP GYM CÙNG THẦN TƯỢNG

  1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình!
    Chúc anh em nghe nhạc vui vẻ
    Và đừng quên
    Đăng ký kênh để xem những clip mới mỗi ngày!
    subscribe :https://www.youtube.com/gymermusic
    LIKE and subscribe to watch the momentum clip every day.
    Subscribe :https://www.youtube.com/gymermusic
    Thanks everyone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *