Thẻ: hở van 2 lá

Hẹp van hai lá [Video Nội khoa 2/23]

Hẹp van hai lá. Bệnh học Nội khoa – Đại học Y Dược TpHCM. Slide bài giảng: Trọn bộ 23 Video Bệnh học Nội khoa bao gồm 4 chủ đề lớn: Tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và thận học. Nội dung bộ Video được thực hiện bởi …