Thẻ: động mạch là gì

Bệnh van động mạch phổi

Nhóm Osmosis (“Thẩm thấu”) gửi băng vi đê ô này đến các bạn. Song song với việc cung cấp băng vi đê ô dưới dạng truy cập mở, Osmosis cũng mang đến… source: https://tim2lead.com Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://tim2lead.com/category/suc-khoe/

Còn ống động mạch (PDA)

Nhóm Osmosis (“Thẩm thấu”) gửi băng vi đê ô này đến các bạn. Song song với việc cung cấp băng vi đê ô dưới dạng truy cập mở, Osmosis cũng mang đến một nền tảng học tập điện tử giúp các sinh viên y khoa kết nối với …