Site Overlay

Tag: cách tránh thai tính ngày

[Sức Khoẻ TV]-Tính ngày rụng trứng khi chu kỳ kinh 26-30-32 ngày. Tần suất “Yêu” để dễ mang thai

buongtrungdanang #kinhnguyetkhongdeu #daubungkinh #roiloankinhnguyet Xem hết video bạn sẽ biết – Cách tính ngày rụng trứng khi chu kỳ không đều: … source: https://tim2lead.com XemContinue Reading[Sức Khoẻ TV]-Tính ngày rụng trứng khi chu kỳ kinh 26-30-32 ngày. Tần suất “Yêu” để dễ mang thai