Site Overlay

Surya Kriya – Thắp lên Nội Nhật _ Isha Hatha Yoga.vietsubFrom source:
Surya Kriya_Fire Up The Sun Within_Isha Hata Yoga

Surya Kriya là một thực hành yoga mạnh mẽ của thời cổ đại, được thiết kế như một quá trình toàn diện cho sức khỏe và hoàn toàn lành mạnh nội tại.
“Surya” có nghĩa là “Mặt trời” và “kriya” có nghĩa là “quá trình năng lượng nội tại”. Surya Kriya kích hoạt huyệt đạo đám rối năng lượng mặt trời trong hệ thống và cân bằng năng lượng của một người, dẫn đến sự ổn định của cơ thể và sự tĩnh lặng của tâm trí. Nền tảng mạnh mẽ này trở thành cơ sở để khám phá các cõi/ chiều cao hơn của cuộc sống. Theo truyền thống, nó chỉ dành cho các nhóm thiền sinh chọn lọc; Surya Kriya đang được Sadhguru cung cấp như một thực hành tâm linh toàn diện, lý tưởng cho nhịp sống bận rộn của thế giới ngày nay.
Trường Yoga Isha Hatha mang đến Hatha Yoga cổ điển ở toàn bộ chiều sâu và đa chiều. Tầm nhìn của Sadhguru là làm sống lại nền khoa học cổ xưa này bằng tất cả sự thuần khiết của nó và làm cho nó dễ gần cho mọi cá nhân. Trường tiến hành các chương trình đào tạo giáo viên cũng như các lớp Hatha Yoga, nơi cung cấp nhiều quy trình độc đáo không có trong bất kỳ trường yoga nào hiện nay.

For more information visit:

Find a Surya Kriya teacher nearest to you by visiting the link below

Free Guided Meditation by Sadhguru at

Official Facebook Page of Isha Foundation

Official Twitter Profile of Isha Foundation

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://tim2lead.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *