Sức sống mới ở Sơn Kiên – Hòn Đất | THKGSơn Kiên, một vùng đất nhỏ nằm trong khu vực Tứ Giác Long Xuyên. Trước đây, phần lớn diện tích đất ở vùng này là hoang hóa, bị nhiễm phèn nặng,…

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tim2lead.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply