Site Overlay

Sự thật kinh hoàng – Môi se Phân rẽ biển đỏ là sự thật

20 thoughts on “Sự thật kinh hoàng – Môi se Phân rẽ biển đỏ là sự thật

  1. …CHIÊN MÃ , VỚI KỊ BINH NGÀI ĐÃ QUĂNG CHÌM ĐÁY BIỂN. ,
    CHÚA LÀ. ĐẤNG. ANH. HÙNG. CHIẾN. SĨ ,
    DANH. NGƯỜI. LÀ. ĐỨC. CHÚA. !
    ( SÁCH XUẤT HÀNH .).

  2. Thiên Chúa quyền năng điều gì Ngài cũng làm được. Tự mỗi ng muốn biết sự thật tự bản thân ao ước gặp gỡ tìm hiểu cầu nguyện sẽ cảm nghiệm thôi khg cần chứng minh. Phúc cho ai khg thấy mà tin là vậy.

  3. 1 nguoi tu hành bên đạo phật cũng có phép thuật nhưng họ khong muôn biểu diễn, Vì đức Phật khong cho nêu mà biểu diễn phép thuật thì con nguoi Lúc nào cũng tư tưởng vào phép Thuật

  4. Ổng cũng chỉ dung than thông thôi, nguoi tu họ cũng Làm dc, bên đạo bà la môn, đạo phật hoi giáo ho tu cung có phép vậy,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *