Site Overlay

ST Sơn Thạch gặp sự cố khi đang biểu diễn tại bar .

22 thoughts on “ST Sơn Thạch gặp sự cố khi đang biểu diễn tại bar .

  1. Đúng là ST hiền thiệt hành động đó là quấy rối tình dục khi đang làm việc có thể bắt hắn.

  2. Gđ vợ con sẽ nghĩ sao về con người biến thái đến trắng trợn đến như vậy? cái mặt làm sao mà đi ra xã hội để làm việc…

  3. S.t xử lý lẹ mà khéo lại k ả hưởng phần trình diễn. Lên án mạnh hành động khiếm nhã của những kẻ biến thái vô văn hóa

  4. Hết Dương Triệu Vũ rồi bây giờ tới S.T. Sao trên đời này lại có những người biến thái ko có liêm sĩ vậy trời 😤😤

  5. Các ca sỉ hảy nhình cho thât kỷ gương mat nguoi đang ôg biên thái này sao nay các ban có ra HN diển cảnh giác với người đang ôg nay

  6. Hết Dương Triệu Vũ rồi bây giờ tới S.T. Sao trên đời này lại có những người biến thái ko có liêm sĩ vậy trời 😤😤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *