Site Overlay

SPKHTK: Máy phát điện chạy bằng năng lượng nước (Thác nước)SPKHTK: Máy phát điện chạy bằng năng lượng nước.
Sản phẩm ứng dụng dưới dòng nước chảy của thác, ghềnh, những nơi vùng cao.
HS thực hiện: Nguyễn Quang Huy
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Tiến – 0986 915 960
Nguyễn Thị Linh
Đơn vị: Trường THCS Liêm Phong
Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Tháng 11 năm 2016

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *